Κρατήστε με ενήμερο για τα Regional Media 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Newspaper of the Year

1.1 Content

1.1.1 Best Overall Editorial Presence
Βραβεύεται η συνολική δημοσιογραφική παρουσία εφημερίδας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο.

1.1.2 Best Editorial – Column – Reporting
Βραβεύονται μεμονωμένες ενότητες περιεχομένου (μόνιμες στήλες, άρθρα, ρεπορτάζ, αφιερώματα, κλπ). Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία υποψηφιότητες ανά Μέσο αλλά για διαφορετική παραγωγή.

1.2 Design / Production
Βραβεύεται ο σχεδιασμός του Μέσου και τα επιμέρους στοιχεία οπτικής επικοινωνίας και παραγωγής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο.
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Best Design (Συνολικός σχεδιασμός Μέσου / λογότυπο / οπισθόφυλλο)
 • Best Cover / Front Page / Headlines (Συγκεκριμένου εξωφύλλου / Πρωτοσέλιδου / τίτλοι / σημαντικά γεγονότα)
 • Best Product Quality / Printing Quality (Ποιότητα χαρτιού, χρώμα, εκτύπωση, επένδυση σε μηχανήματα και εξοπλισμό / ιδιόκτητο τυπογραφείο

1.3 Advertising
Βραβεύονται οι διαφημιστικές υπηρεσίες του Μέσου προς τους διαφημιζόμενους. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο.
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Creative Use of Media: Δημιουργική χρήση του Μέσου για διαφημιστικές ενέργειες πελατών
 • Best Product Placement: Παρουσίαση προϊόντων μέσα στο έντυπο/ εντοπιότητα προϊόντων (π.χ. publi)

1.4 Communication & Marketing
Βραβεύονται οι ενέργειες Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο.
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Best Online Community (social media, blogs, portals)
 • Best Product Launch (π.χ. ένθετο – νέα μόνιμη στήλη)
 • Ενέργειες / Events / Δράσεις ΕΚΕ (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, συνέδρια, εκθέσεις κ.α., Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)
 • Innovation / New Concept (καινοτομία / διαφοροποίηση στην επικοινωνία του περιεχομένου ή/και της έκδοσης)

1.5 Digital Media
Βραβεύεται η ψηφιακή παρουσία του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Best Website Εdition
 • Best Mobile Edition

2. Magazine of the Year

2.1 Content

2.1.1 Best Overall Editorial Presence
Βραβεύεται η συνολική δημοσιογραφική παρουσία περιοδικού. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο

2.1.2 Best Editorial – Column – Reporting
Βραβεύονται μεμονωμένες ενότητες περιεχομένου (μόνιμες στήλες, άρθρα, ρεπορτάζ, αφιερώματα, κλπ). Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία υποψηφιότητες ανά Μέσο αλλά για διαφορετική παραγωγή

2.2 Design / Production
Βραβεύεται ο σχεδιασμός του Μέσου και τα επιμέρους στοιχεία οπτικής επικοινωνίας και παραγωγής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Design (Συνολικός σχεδιασμός Μέσου / λογότυπο / οπισθόφυλλο)
 • Best Cover / Front Page / Headlines (Συγκεκριμένου εξωφύλλου / Πρωτοσέλιδου / τίτλοι / σημαντικά γεγονότα)
 • Best Product Quality / Printing Quality (Ποιότητα χαρτιού, χρώμα, εκτύπωση, επένδυση σε μηχανήματα και εξοπλισμό / ιδιόκτητο τυπογραφείο

2.3 Advertising
Βραβεύονται οι διαφημιστικές υπηρεσίες του Μέσου προς τους διαφημιζόμενους. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Creative Use of Media: Δημιουργική χρήση του Μέσου για διαφημιστικές ενέργειες πελατών
 • Best Product Placement: Παρουσίαση προϊόντων μέσα στο έντυπο/ εντοπιότητα προϊόντων (π.χ. publi)

2.4 Communication & Marketing
Βραβεύονται οι ενέργειες Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Online Community (social media, blogs, portals)
 • Best Product Launch (π.χ. ένθετο – νέα μόνιμη στήλη)
 • Ενέργειες / Events / Δράσεις ΕΚΕ (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, συνέδρια, εκθέσεις κ.α., Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)
 • Innovation / New Concept (καινοτομία / διαφοροποίηση στην επικοινωνία του περιεχομένου ή/και της έκδοσης)

2.5 Digital Media
Βραβεύεται η ψηφιακή παρουσία του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Website Εdition
 • Best Mobile Edition
 

3. Radio Station of the Year

3.1. Content

3.1.1 Best Overall Editorial Presence
Βραβεύεται η καλύτερη συνολική παρουσία ραδιοφώνου (δημοσιογραφική-περιεχόμενο). Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά μέσο.

3.1.2 Best Broadcast
Βραβεύεται η καλύτερη παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία υποψηφιότητες ανά Μέσο αλλά για διαφορετική παραγωγή.

3.2 Design / Production
Βραβεύεται ο σχεδιασμός του Μέσου και τα επιμέρους στοιχεία οπτικής επικοινωνίας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Design Λογοτύπου
 • Best Design Σήματος (σήμα σταθμού, εκπομπών)

3.3. Advertising
Βραβεύονται οι διαφημιστικές υπηρεσίες του Μέσου προς τους διαφημιζόμενους. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Creative Use of Media: Δημιουργική χρήση του Μέσου για διαφημιστικές ενέργειες πελατών
 • Below the Line Communication: Ενέργειες, Events κ.α. (π.χ. κάλυψη event πελάτη με συνέντευξη / live event / ανταπόκριση / ρεπορτάζ)
 • Best Product Placement: Παρουσίαση προϊόντων μέσα στην εκπομπή / εντοπιότητα προϊόντων
 • Best Sponsorship: Χορηγίες πελατών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

3.4. Communication & Marketing
Βραβεύονται οι ενέργειες Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Radio Imaging (σήμα, jingle, trailer, κλπ)
 • Best Online Community (social media, blogs, portals)
 • Best Product Launch (εκπομπής / trailer)
 • Ενέργειες / Events / Δράσεις ΕΚΕ (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, συνέδρια, Εκθέσεις, Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)
 • Consumer Research (βελτίωση αποδοτικότητας της εκπομπής μέσω έρευνας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών)
 • Innovation / New Concept (καινοτομία / διαφοροποίηση στην επικοινωνία)

3.5. Digital Media
Βραβεύεται η ψηφιακή παρουσία του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Website
 • Best Mobile Edition
 

4. TV Station of the Year

4.1 Content

4.1.1 Best Overall Editorial Presence
Βραβεύεται η συνολική δημοσιογραφική παρουσία τηλεοπτικού σταθμού. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να κατατεθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο.

4.1.2 Best Broadcast
Βραβεύεται η καλύτερη παραγωγή τηλεοπτικής εκπομπής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία υποψηφιότητες ανά Μέσο αλλά για διαφορετική παραγωγή.

4.2 Design / Production
Βραβεύεται ο σχεδιασμός του Μέσου και τα επιμέρους στοιχεία οπτικής επικοινωνίας και παραγωγής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Design (Λογότυπο / Appearance / Σήμα σταθμού-εκπομπών)
 • Best Headlines
 • Best Studio Design (Σκηνογραφία / Σκηνοθεσία / Φωτισμός)

4.3. Advertising
Βραβεύονται οι διαφημιστικές υπηρεσίες του Μέσου προς τους διαφημιζόμενους. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Creative Use of Media: Δημιουργική χρήση του Μέσου για διαφημιστικές ενέργειες πελατών.
 • Below the Line Communication: Ενέργειες, Events κ.α. (π.χ. κάλυψη event πελάτη με συνέντευξη / live event / ανταπόκριση/ρεπορτάζ)
 • Best Product Placement: Παρουσίαση προϊόντων μέσα στην εκπομπή / εντοπιότητα προϊόντων
 • Best Sponsorship: Χορηγίες πελατών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Best Marketing /Commercial Production: Διαφημιστική παραγωγή / TV Spot, Corporate Video (ιδέα, σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, διεύθυνση φωτογραφίας

4.4. Communication & Marketing
Βραβεύονται οι ενέργειες Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best TV Imaging (σήμα, jingle, trailer, κλπ)
 • Best Online Community (social media, blogs, portals)
 • Best Product Launch (εκπομπής / αφιερώματος)
 • Ενέργειες / Events / Δράσεις ΕΚΕ (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, συνέδρια, Εκθέσεις, Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

4.5 Digital Media
Βραβεύεται η ψηφιακή παρουσία του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Website
 • Best Mobile Edition
 • Best Smart TV Edition
 • Best Multiplatform (συνδυασμός εκπομπής με online streaming / διασύνδεση με full features)

5. Digital Medium of the Year

5.1 Content

5.1.1 Best Overall Editorial Presence
Βραβεύεται η καλύτερη συνολική online παρουσία (δημοσιογραφική-περιεχόμενο). Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο.

5.1.2 Best Editorial – Best Column
Βραβεύονται μεμονωμένες ενότητες περιεχομένου (αρθρογραφία, στήλες, κ.λπ.). Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία υποψηφιότητες ανά Μέσο αλλά για διαφορετική παραγωγή.

5.2 Design / User Experience
Βραβεύεται ο σχεδιασμός του ψηφιακού Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Home Page
 • Best Mobile Edition

5.3 Advertising
Βραβεύονται οι διαφημιστικές υπηρεσίες του Μέσου προς τους διαφημιζόμενους. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Innovative Service
 • Best Native Advertising
 • Best Content Marketing
 • Creative Use of Μedia & Innovative Format (επικοινωνιακές ενέργειες / cross media campaigns -contribution)
 • Best Effectiveness Campaign

5.4 Communication & Marketing
Βραβεύονται οι ενέργειες Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Μέσου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα ανά Μέσο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Best Online Community
 • Best Product Launch
 • Innovation / New Concept
 • Ενέργειες / Events / Δράσεις ΕΚΕ (εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, συνέδρια, Εκθέσεις, Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Gold – Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους,
το Silver βραβείο 3 πόντους και
το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Κριτική Επιτροπή

Η επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων συγκεντρώνει κάθε χρόνο σημαντικές προσωπικότητες της αγοράς, στελέχη και δημοσιογράφους.